Amaphoyisa ahlanganyela umphakathi e-Sector 3

I-SAPS yase Soshanguve yavakashela umphakathi wase Extension 1 e-Reabetswe Primary School ekufuneni ukuxoxa ngezinkinga ezihlobene nobugebengu futhi kwakhiwe ubudlelwano obuqinile namaphoyisa asendwaweni.
Abafike kulo mhlangano kwaku i-Acting Station Commander Colonel Celia Napo, i-Community Policing Forum (CPF) kanye namalungu eSAPS.


Umhlangano ulandela umhlangano owenzeka ngoMsombuluko ngaphakathi komkhakha owodwa eBlock TT Park, lapho amalungu angaphezu kwekhulu (100) omphakathi ayekhona endaweni yokuhlangana.
Inhloso yokuzibandakanya komphakathi ukuzama ukubakhuthaza ukuba bajoyine i-CPF futhi basize amaphoyisa ekulweni nobugebengu ngaphakathi kwendawo. Umphakathi wawujabulela umzamo othathwe amaphoyisa ase Soshanguve ukufinyelela kubo futhi lomphakathi uthembisa ukuthi uzodlala ingxenye yabo futhi uqinise ubudlelwano bokusebenza phakathi kwabo nesiteshi sabo samaphoyisa endawo.
Amalungu omphakathi anolwazi olufanele oluphathelene nobugebengu endaweni yale ndawo anxuswa ukuthi axhumane ne-SAPS Hotline ku-08600 10111 futhi abike noma yisiphi isenzo sobugebengu ngokungaziwa.
Ngo
Mmathapelo Mangena

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *